Fotogalerija



231017 012 231017 015 231017 018 231017 019 231017 014
















Nazaj
231017 012 231017 015 231017 018 231017 019 231017 014




Nazaj
dopoldne na plazi 012 dopoldne na plazi 013 dopoldne na plazi 017 dopoldne na plazi 016 dopoldne na plazi 033




Nazaj
celje 018 celje 010 celje 019 celje 021 celje 020 celje 007 celje 035 celje 026























Strokovno srečanje

predstavitev sodobnega koncepta dela v obliki bivalnih enot