Cenik

DOM STAREJŠIH OBČANOV

KIDRIČEVA 15

6250 ILIRSKA BISTRICA

Številka: 1224-402/2014-01

Datum: 28.02.2014

CENIK OSKRBE ZA INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH

OSKRBA IEUR/DAN
STANDARD SOBA
18,50 €
PODSTANDARD DVOPOSTELJNA (pregrajena) SOBA17,58 €
PODSTANDARD ŠTIRIPOSTELJNA SOBA16,65 €
OSKRBA II na dan (standard+dodatek odvisen od dodatka za PP)23,30 €
OSKRBA III/a na dan (standard+dodatek odvisen od dodatka za PP)28,10 €
OSKRBA III/b na dan (standard+dodatek odvisen od dodatka za PP)32,27 €
OSKRBA IV na dan 29,20 €
DODATKI IN ODBITKI V OSKRBI I, II, III, III/b in IV:
(na dan, na oskrbovanca):
DODATEK ZA NADSTANDARDNE PROSTORE:
ENOPOSTELJNA SOBA1,85 €
DVOPOSTELJNA GARSONIERA I.prizidek3,52 €
ENOPOSTELJNA GARSONIERA I.prizidek5,55 €
ENOPOSTELJNA GARSONIERA II.prizidek5,09 €
ODBITEK ZA PODSTANDARDNE PROSTORE:
DVOPOSTELJNA PREGRAJENA SOBA- 0,93 €
ŠTIRIPOSTELJNA SOBA- 1,85 €
DODATEK ZA BALKON:
v dvoposteljni sobi0,39 €
v enoposteljni sobi 0,78 €
v dvoposteljni garsonieri I.prizidek
0,46 €
v enoposteljni garsonieri I.prizidek
0,93 €
v enoposteljni garsonieri II.prizidek
0,93 €
DODATEK ZA OPREMO:
v dvoposteljni sobi
0,23 €
v enoposteljni sobi
0,46 €
v štiriposteljni sobi
0,12 €
v garsonieri 0,93 €

VIŠINA DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO OD 01.07.2011 DALJEEUR/dan
OSKRBA II-dodatek za pomoč in postrežbo
4,80 €
OSKRBA IiI/a -dodatek za pomoč in postrežbo
9,60 €
OSKRBA III/b-dodatek za pomoč in postrežbo 13,77 €

Cena oskrbnega dne za specifične primere:
v % od oskrbe
Odbitek za dneve odsotnosti (strošek živil na dan)
2,30 €
Dnevno varstvo (8 ur)
70% oskrbe
16-urno institucionalno varstvo (v primerih vključenosti v drugo SV storitev) 75% oskrbe

Cene veljajo od 01.03.2014 dalje.

 

DOM STAREJŠIH OBČANOV

KIDRIČEVA 15

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 1224-402/2014-01

Datum: 28.02.2014

CENIK OSKRBE ZA INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI

OSKRBA
EUR/DAN
OSKRBA C1 27,50 €
OSKRBA C2 27,50 €
OSKRBA C3 33,06 €
OSKRBA C4 33,06 €
OSKRBA C5 33,06 €
OSKRBA C6 27,50 €

CENIK NADSTANDARD (na dan, na oskrbovanca): DODATEKCENA C1,C2,C6 CENA C3,C4,C5
ENOPOSTELJNA SOBA 2,75 € 30,25 € 35,81 €
DVOPOSTELJNA GARSONIERA I.prizidek 5,23 € 32,73 € 38,29 €
ENOPOSTELJNA GARSONIERA I.prizidek 8,25 € 35,75 € 41,31 €
ENOPOSTELJNA GARSONIERA II.prizidek 7,56 € 35,06 € 40,62 €
BALKON:
v dvoposteljni sobi 0,58 €
v enoposteljni sobi 1,16 €
v dvoposteljni garsonieri I.prizidek 0,69 €
v enoposteljni garsonieri I.prizidek 1,38 €
OPREMA:
v dvoposteljni sobi 0,34 €
v enoposteljni sobi 0,69 €
v štiriposteljni sobi 0,17 €
v garsonieri 1,38 €

CENIK PODSTANDARD (na dan, na oskrbovanca):DODATEKCENA C1,C2,C6 CENA C3,C4,C5
PREGRAJENA DVOPOSTELJNA SOBA - 1,38 € 26,13 € 31,69 €
ŠTIRIPOSTELJNA SOBA - 2,75 € 24,75 € 30,31 €
Cena oskrbnega dne za specifične primere:
Odbitek za dneve odsotnosti (strošek živil na dan) 2,30 €
Dnevno varstvo (8 ur) 70% oskrbe
16-urno institucionalno varstvo (v primerih vključenosti v drugo SV storitev) 75% oskrbe

Cenik stopi v veljavo s 01.03.2014

 

 

DOM STAREJŠIH OBČANOV

KIDRIČEVA 15

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 1224-402/2014-01

Datum: 28.02.2014

CENIK DODATNIH STORITEV (velja od 01.03.2014 dalje)

Storitev
EUR z DDV
% DDV
EUR brez DDV
DNEVNO VARSTVO (70% oskrbe)
OSKRBA I. 12,95 € 0,012,95 €
OSKRBA II. 16,31 € 0,016,31 €
OSKRBA III/a. 19,67 € 0,019,67 €
OSKRBA III/b 22,59 € 0,022,59 €
OSKRBA IV. 20,44 € 0,020,44 €
DODATNE STORITVE:
Sprehodi s stanovalci izven dejavnosti/ura 3,23 € 0,03,23 €
Kopanje stanovalcev s pomočjo/pavšal 9,68 € 0,09,68 €
Malica stanovalci 1,62 € 0,01,62 €
Potrdilo psihiatra**** 34,02 € 0,034,02 €
Ureditev mrliča/pavšal 42,19 € 0,042,19 €
Večja poraba inkontinenčnih pripomočkov cena pripomočka
Dodatek za dieto ali sondno prehrano nabavna cena dodatka
Prinašanje hrane v sobo (pri oskrbi I.) 1,88 € 0,01,88 €
Spremljanje in čakanje - ura 5,57 € 0,05,57 €

Storitve so oproščene plačila DDV.

Storitev
EUR z DDV
% DDV
EUR brez DDV
OSTALE STORITVE:
Kopanje (samostojno) za zunanje uporabnike 4,32 € 22,0 3,541 €
Kopanje (s pomočjo) za zunanje uporabnike 11,81 € 22,0 9,680 €
Pranje perila/kg 1,67 € 22,0 1,369 €
Prevoz kosil na dom-cena se oblikuje na podl.15% cene neosv. mot. benc.95.okt za km*
- po Il. Bistrici (pavšalni obračun 6 km - obe smeri) - 1 km 0,215 € 22,0 0,176 €
- izven Il. Bistrice (dejanska oddaljenost - obe smeri) -1 km 0,215 € 22,0 0,176 €
Prevoz stanovalcev (zdr. pregledi, ipd…)***** 0,430 € 22,0 0,353 €/km
Izdelava dodatne dokumentacije - ura 8,70 € 22,0 7,131 €
Telefon (porabljeni impulzi po veljavni ceni)** 0,12 € 22,0 0,098 €
Fotokopiranje (kopija Č/B A4, enostransko) 0,12 € 22,0 0,098 €
Večerja 2,25 € 9,52,055 €
Zajtrk 2,25 € 9,52,055 €
Kosilo 4,50 € 9,54,110 €
Malica za krvodajalce 4,00 € 9,53,653 €
Malica (po veljavni KP za negospodarske…)*** 3,61 € 9,53,297 €

* Vrednost 15% cene neosvinčenega 95 oktanskega bencina je informativna, obračuna se na zadnji dan v obračunskem mesecu.

** Pavšalna cena telefonskega impulza za klice v vsa omrežja se obračunava do vzpostavitve obračuna dejanske porabe.

*** Cena malice je informativna na dan 01.01.2014 in znaša 3,61 EUR z DDV.

**** Cena potrdila psihiatra je informativna na dan 01.02.2011 in znaša 54 točk po vrednosti, ki jo določa Pravilnik o zdravniški tarifi.

***** Vrednost 30% cene neosvinčenega 95 oktanskega bencina je informativna, obračuna se dejanska vrednost na dan prevoza.

DDV je vključen v ceni.

 

 

DOM STAREJŠIH OBČANOV

KIDRIČEVA 15

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 1224-402/2014-01

Datum: 28.02.2014

CENIK DNEVNEGA NAJEMA ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN INVENTARJA

STORITEV
EUR z DDV
% DDV
EUR brez DDV
Najem: Postelja s trapezom 1,72 € 22 1,410 €
Najem: Prostostoječi trapez 0,52 € 22 0,422 €
Najem: Hodulje 0,52 € 22 0,422 €
Najem: Bergle 0,26 € 22 0,211 €
Najem: Ograjica za posteljo 0,52 € 22 0,422 €
Najem: Jogi za posteljo 0,52 € 22 0,422 €
Najem: Invalidski voziček 1,72 € 22 1,410 €
Najem: Antidekubitus blazine 0,2922 0,236 €
Najem: Miza 1,27 € 22 1,038 €
Najem: Klop 1,27 € 22 1,038 €
Najem: Miza in 2 klopi (1kpl) 2,53 € 22 2,077 €

Cene veljajo od 01.03.2014

DDV je vključen v ceni.

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več

Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše kakovosti spletne storitve.

Zapri