Cenik

DOM STAREJŠIH OBČANOV

KIDRIČEVA 15

6250 ILIRSKA BISTRICA

Številka: 1224-402/2014-01

Datum: 19.02.2018

CENIK OSKRBE ZA INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH

OSKRBA IEUR/DAN
STANDARD SOBA19,06 €
PODSTANDARD DVOPOSTELJNA (pregrajena) SOBA18,10 €
PODSTANDARD ŠTIRIPOSTELJNA SOBA17,14 €
OSKRBA II na dan (standard+dodatek odvisen od dodatka za PP)23,86 €
OSKRBA III/a na dan (standard+dodatek odvisen od dodatka za PP)28,66 €
OSKRBA III/b na dan (standard+dodatek odvisen od dodatka za PP)32,83 €
OSKRBA IV na dan 30,08 €
DODATKI IN ODBITKI V OSKRBI I, II, III, III/b in IV:
(na dan, na oskrbovanca):
DODATEK ZA NADSTANDARDNE PROSTORE:
ENOPOSTELJNA SOBA1,91 €
DVOPOSTELJNA GARSONIERA I.prizidek3,63 €
ENOPOSTELJNA GARSONIERA I.prizidek5,72 €
ENOPOSTELJNA GARSONIERA II.prizidek5,24 €
ODBITEK ZA PODSTANDARDNE PROSTORE:
DVOPOSTELJNA PREGRAJENA SOBA- 0,96 €
ŠTIRIPOSTELJNA SOBA- 1,92 €
DODATEK ZA BALKON:
v dvoposteljni sobi0,40 €
v enoposteljni sobi 0,80 €
v dvoposteljni garsonieri I.prizidek
0,48 €
v enoposteljni garsonieri I.prizidek
0,96 €
v enoposteljni garsonieri II.prizidek
0,96 €
DODATEK ZA OPREMO:
v dvoposteljni sobi
0,24 €
v enoposteljni sobi
0,48 €
v štiriposteljni sobi
0,12 €
v garsonieri 0,96 €

VIŠINA DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO OD 01.07.2011 DALJEEUR/dan
OSKRBA II-dodatek za pomoč in postrežbo
4,80 €
OSKRBA IiI/a -dodatek za pomoč in postrežbo
9,60 €
OSKRBA III/b-dodatek za pomoč in postrežbo 13,77 €

Cena oskrbnega dne za specifične primere:
v % od oskrbe
Odbitek za dneve odsotnosti (strošek živil na dan)
2,32 €
Dnevno varstvo (8 ur)
70% oskrbe
16-urno institucionalno varstvo (v primerih vključenosti v drugo SV storitev) 75% oskrbe

Cene veljajo od 01.03.2018 dalje.

 

DOM STAREJŠIH OBČANOV

KIDRIČEVA 15

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 1224-402/2014-01

Datum: 19.02.2018

CENIK OSKRBE ZA INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI

OSKRBA
EUR/DAN
OSKRBA C1 28,33 €
OSKRBA C2 28,33 €
OSKRBA C3 34,05 €
OSKRBA C4 34,05 €
OSKRBA C5 34,05 €
OSKRBA C6 28,33 €

CENIK NADSTANDARD (na dan, na oskrbovanca): DODATEKCENA C1,C2,C6 CENA C3,C4,C5
ENOPOSTELJNA SOBA 2,83 €31,16 €36,88 €
DVOPOSTELJNA GARSONIERA I.prizidek 5,39 €33,71 €39,43 €
ENOPOSTELJNA GARSONIERA I.prizidek 8,50 €36,83 €42,55 €
ENOPOSTELJNA GARSONIERA II.prizidek 7,79 € 36,12 € 41,84 €
BALKON:
v dvoposteljni sobi 0,60 €
v enoposteljni sobi 1,19 €
v dvoposteljni garsonieri I.prizidek 0,71 €
v enoposteljni garsonieri I.prizidek 1,42 €
v enoposteljni garsonieri II.prizidek 1,42 €
OPREMA:
v dvoposteljni sobi 0,35 €
v enoposteljni sobi 0,71 €
v štiriposteljni sobi 0,18 €
v garsonieri 1,42 €

CENIK PODSTANDARD (na dan, na oskrbovanca):DODATEKCENA C1,C2,C6 CENA C3,C4,C5
PREGRAJENA DVOPOSTELJNA SOBA - 1,42 € 26,91 € 32,63 €
ŠTIRIPOSTELJNA SOBA - 2,83 € 25,50 € 31,22 €
Cena oskrbnega dne za specifične primere:
Odbitek za dneve odsotnosti (strošek živil na dan) 2,32 €
Dnevno varstvo (8 ur) 70% oskrbe
16-urno institucionalno varstvo (v primerih vključenosti v drugo SV storitev) 75% oskrbe

Cenik stopi v veljavo s 01.03.2018

 

 

DOM STAREJŠIH OBČANOV

KIDRIČEVA 15

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 1224-402/2014-01

Datum: 19.02.2018

CENIK DODATNIH STORITEV (velja od 01.03.2018 dalje)

Storitev
EUR z DDV
% DDV
EUR brez DDV
DNEVNO VARSTVO (70% oskrbe)
OSKRBA I. 13,34 € 0,013,34 €
OSKRBA II. 16,70 €0,016,70 €
OSKRBA III/a. 20,06 €0,020,06 €
OSKRBA III/b 22,98 € 0,022,98 €
OSKRBA IV. 21,06 €0,021,06 €
DODATNE STORITVE:
Sprehodi s stanovalci izven dejavnosti/ura 3,33 € 0,03,33 €
Kopanje stanovalcev s pomočjo/pavšal 9,97 € 0,09,97 €
Malica stanovalci 1,62 € 0,01,62 €
Potrdilo psihiatra**** 34,02 € 0,034,02 €
Ureditev mrliča/pavšal 42,19 € 0,042,19 €
Večja poraba inkontinenčnih pripomočkov cena pripomočka
Dodatek za dieto ali sondno prehrano nabavna cena dodatka
Prinašanje hrane v sobo (pri oskrbi I.) 1,94 € 0,01,94 €
Spremljanje in čakanje - ura 5,74 € 0,05,74 €

Storitve so oproščene plačila DDV.

Storitev
EUR z DDV
% DDV
EUR brez DDV
OSTALE STORITVE:
Kopanje (samostojno) za zunanje uporabnike 4,45 € 22,0 3,648 €
Kopanje (s pomočjo) za zunanje uporabnike 12,16 €22,0 9,967 €
Pranje perila/kg 1,67 € 22,0 1,369 €
Prevoz kosil na dom-cena se oblikuje na podl.15% cene neosv. mot. benc.95.okt za km*
- po Il. Bistrici (pavšalni obračun 6 km - obe smeri) - 1 km 0,195 €/km oz. 1,170€/1 prevoz22,0 0,160 €/km
- izven Il. Bistrice (dejanska oddaljenost - obe smeri) -1 km 0,195€/km22,0 0,160 €/km
Prevoz stanovalcev (zdr. pregledi, ipd…)***** 0,390 €22,0 0,320 €/km
Izdelava dodatne dokumentacije - ura 8,96 € 22,0 7,344 €
Telefon (porabljeni impulzi po veljavni ceni)** 0,12 € 22,0 0,098 €
Fotokopiranje (kopija Č/B A4, enostransko) 0,12 € 22,0 0,098 €
Večerja 2,25 € 9,52,055 €
Zajtrk 2,25 € 9,52,055 €
Kosilo 4,50 € 9,54,110 €
Malica za krvodajalce 4,00 € 9,53,653 €
Malica (po veljavni KP za negospodarske…)*** 3,79 € 9,53,461 €

* Vrednost 15% cene neosvinčenega 95 oktanskega bencina je informativna, obračuna se na zadnji dan v obračunskem mesecu.

** Pavšalna cena telefonskega impulza za klice v vsa omrežja se obračunava do vzpostavitve obračuna dejanske porabe.

*** Cena malice je informativna na dan 01.01.2018 in znaša 3,79 Eur z DDV.

**** Cena potrdila psihiatra je informativna na dan 01.02.2011 in znaša 54 točk po vrednosti, ki jo določa Pravilnik o zdravniški tarifi.

***** Vrednost 30% cene neosvinčenega 95 oktanskega bencina je informativna, obračuna se dejanska vrednost na dan prevoza.

DDV je vključen v ceni.

 

 

DOM STAREJŠIH OBČANOV

KIDRIČEVA 15

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 1224-402/2014-01

Datum: 28.02.2014

CENIK DNEVNEGA NAJEMA ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN INVENTARJA

STORITEV
EUR z DDV
% DDV
EUR brez DDV
Najem: Postelja s trapezom 1,72 € 22 1,410 €
Najem: Prostostoječi trapez 0,52 € 22 0,422 €
Najem: Hodulje 0,52 € 22 0,422 €
Najem: Bergle 0,26 € 22 0,211 €
Najem: Ograjica za posteljo 0,52 € 22 0,422 €
Najem: Jogi za posteljo 0,52 € 22 0,422 €
Najem: Invalidski voziček 1,72 € 22 1,410 €
Najem: Antidekubitus blazine 0,2922 0,236 €
Najem: Miza 1,27 € 22 1,038 €
Najem: Klop 1,27 € 22 1,038 €
Najem: Miza in 2 klopi (1kpl) 2,53 € 22 2,077 €

Cene veljajo od 01.03.2014

DDV je vključen v ceni.

Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več

Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše kakovosti spletne storitve.

Zapri